December 02, 2022

EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

April 03, 2019 1511

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายเวียงสุก จุนทะวง (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public: BCEL) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การให้สินเชื่อกับ EXIM BANK เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยกับ สปป.ลาว ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

X

Right Click

No right click