October 25, 2021

ทิพยประกันชีวิต จับมือธนาคารออมสิน ทิพยประกันภัย จัดสัมมนาไตรภาคี 2562

July 25, 2019 613

บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือธนาคารออมสิน และบมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมจัดการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์อิน วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้น ด้วยแนวคิด We are Together : Drive Success with Highest Performance Delivered เพื่อหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัยและการประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 3องค์กร เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองในบรรยากาศเป็นกันเอง

X

Right Click

No right click