TIP จับมือ BEM มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี สำหรับผู้ที่ถือบัตร MRT และ MRT PLUS คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวัน 500 บาทต่อวัน

May 03, 2021 45

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIP) จับมือนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแทนความห่วงใยและคำขอบคุณ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT หรือMRT PLUS ซึ่งผู้ถือบัตรดังกล่าว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)ฟรี คุ้มครอง 15 วัน สูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD)
ของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500 บาท/วัน (รายละเอียดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว เพียงสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ของMRT และ ทิพยประกันภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736

X

Right Click

No right click