September 22, 2019

ทรูมูฟ เอช จับมือ อุบลมิเตอร์แท็กซี่พัฒนา ติดตั้งระบบ Wifi พร้อมเสริมแกร่งด้วยการชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

July 02, 2018 255

ทรูมูฟ เอช ผนึก ทรูมันนี่ ทรูไอดี และทรูยู ประกาศความร่วมมือกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา พัฒนาศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคม ประเดิมเปิดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเคลื่อนที่ “Car Wi-Fi” จาก ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก บนรถแท็กซี่ ทั้งหมด 150 คัน ที่ให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี และยังสามารถรับชำระค่าโดยสารผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยคนขับสมัคร True Merchant 4.0 แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าและคนขับที่เปิดบริการให้ใช้ฟรี เพื่อรับชำระเงินผ่าน QR Code สร้างความสะดวกสบาย ปลอดภัยในสังคมไร้เงินสด ได้ประโยชน์ทั้งคนขับและผู้โดยสารทรูมูฟ เอช ผนึก ทรูมันนี่ ทรูไอดี และทรูยู ประกาศความร่วมมือกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อุบลแท็กซี่มิเตอร์พัฒนา พัฒนาศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคม ประเดิมเปิดบริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเคลื่อนที่ “Car Wi-Fi” จาก ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก บนรถแท็กซี่ ทั้งหมด 150 คัน ที่ให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี และยังสามารถรับชำระค่าโดยสารผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยคนขับสมัคร True Merchant 4.0 แอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าและคนขับที่เปิดบริการให้ใช้ฟรี เพื่อรับชำระเงินผ่าน QR Code สร้างความสะดวกสบาย ปลอดภัยในสังคมไร้เงินสด ได้ประโยชน์ทั้งคนขับและผู้โดยสาร

X

Right Click

No right click