September 22, 2019

ดีลอยท์ ประเทศไทยประกาศแต่งตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

August 07, 2018 440

บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยจะรับผิดชอบงานด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ของ ดีลอยท์ ประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ก่อนร่วมงานกับ ดีลอยท์ ประเทศไทย ดร.นเรนทร์ เคยร่วมงานกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ดูแลลูกค้ารัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเคยทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำในธุรกิจด้านเทคโนโลยีกว่า 20 ปี มีประสบการณ์งานด้านที่ปรึกษาธุรกิจ  การขายและการตลาด โดยเชี่ยวชาญในสายงานไอที การบริหารจัดการและการตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  นอกจากนี้ ดร.นเรนทร์ ยังเคยเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ ไอที ดิจิติอลมาร์เก็ตติ้ง การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน  

ดร.นเรนทร์ จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นเรนทร์จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของดีลอยท์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจ  รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  รวมทั้งจะสร้างผลกระทบในแง่บวกให้กับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

X

Right Click

No right click