เพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่าย และรองรับมาตรการ ศบค. โดยคิดเบี้ยประกันตามความคุ้มครอง และเน้นขายทางออนไลน์

เล็งกระตุ้นการใช้เพื่อยกระดับนวัตกรรมประกันภัยไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

ย้ำเป็นโอกาสทองที่จะช่วยให้ประกันภัยสุขภาพเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน

เปิดโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชนปี 4” ยิ่งใหญ่ ถอดบทเรียนด้านประกันภัย จาก 5 ชุมชน

Page 5 of 9
X

Right Click

No right click