January 22, 2021

นายชุติเดช  ชยุติ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำนวน 40 คน ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานภายในเคทีซี

นำโดยนายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา  กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และรองประธานชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบรรยายวิสัยทัศน์การบริหารต้นทุนเงิน ท่ามกลางการแข่งขันของเทคโนโลยีและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ณ ห้องประชุมใหญ่ “เคทีซี ป๊อป” ชั้น B1 อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้