December 04, 2021

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่ (แถวหน้า ที่  5 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของวิทยาลัยดุสิตธานี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษาของวิทยาลัย ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

Page 3 of 3
X

Right Click

No right click