ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สูตรสำเร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” เติมความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Young Exporters Advisory Clinic” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick-off) EXIM Digital Transformation เพื่อพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมและแผนงานของระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking)

Page 1 of 18
X

Right Click

No right click