บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” รวมพลคนฮีโร่ชาวนำสินจิตอาสา พนักงานบริษัทผู้เช่า และประชาชนชาวเตาปูน-บางซื่อ ร่วมกันปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช จัดขึ้นที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ และนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence  ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลที่ดี โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และในโอกาสเดียวกันนี้บริษัทฯ ยังได้รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงานมอบรางวัล SET Awards 2019 ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2561 ให้กับบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ โอกาสเดียวกันนี้นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” บริจาคโลหิตให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช และเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีผู้บริหาร พนักงานนำสินจิตอาสา บริษัทผู้เช่า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมบริจาค ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรม “Bike with The Blind” ปั่นจักรยานกับผู้พิการทางการเห็น ฉลองครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้โอกาสและส่งเสริมผู้พิการทางการเห็นได้รู้คุณค่าและศักยภาพของตนเอง อีกทั้งยังแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการแบ่งปัน จัดขึ้นที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

Page 3 of 4
X

Right Click

No right click