January 22, 2021

Series

เกริ่นเรื่องสำหรับการบรรยาย ตอน “สัญญา ต้องเป็นสัญญา”
เปิดฉากการบรรยาย ศ.แซนเดล ประกาศว่า การที่เราจะเข้าใจหลักศีลธรรม (= หลักเรื่อง-สิ่งที่ถูกที่ควรอันพึงทำ) ของ อิมมานูเอล คานต์ ได้นั้น…
ปูพื้น-ทบทวน ก่อนจะเข้าเรื่อง || เอ็มมานูเอล คานต์ นักปรัชญาผู้ขวางโลกในยุคสมัยของท่าน
มือปืนรับจ้าง || Episode 05 Part 1
แผ่นดินนี้เราจอง.... || Episode 04 Part 1
ฉันมีเสรีภาพ ที่จะเลือก... || Episode 03 Part 1
ค่าของคน – คุณราคาเท่าไหร่? || Episode 02 Part 1
ฆาตกรรม พิจารณาแง่ศิลธรรม || Episode 01 Part 1
ศิลธรรม ที่เขาพิจารณากันนี้ ไม่ใช่ศิลห้า ศิลแปด หรือหลักศาสนาใด ๆ ในที่นี้ท่านเสนอความคิดเชิงศิลธรรม ที่เป็น “ศิลธรรมทางแพ่ง” หรือ…