×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 7637

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

Env 4.0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอีกครั้งของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ในประเทศที่นำมาซึ่งมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
เชื่อเสมอกับคำว่า "ทุกปัญหามีทางแก้และมีโอกาสดีซ่อนอยู่" ในช่วงนี้ที่เสพข่าวสาร สถานการณ์ปัญหาของประเทศและทั้งโลก ทำให้เห็นถึงความสามารถและความเข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
ปี 2020 คงเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่คนไทยพบกับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยจากการงดแจกถุงพลาสติกตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
นับตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นแล้ว “ขยะ” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ทศวรรษที่ผ่านมาเวทีการประชุมระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
จากบทความเรื่อง “วันโอโซนโลก ตอนที่ 1” ที่กล่าวถึงภาพรวมของชั้นโอโซน อาทิ ความสำคัญของชั้นโอโซน ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อชั้นโอโซนถูกทำลาย
โลกของเราประกอบไปด้วยก๊าซหลากหลายชนิด อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 78 รองลงมา คือ ก๊าซออกซิเจนประมาณร้อยละ 20 ขณะที่อีกร้อยละ…
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกกับ MBA ว่า Sustainable Agriculture…
ความพร้อมในการรับมือกับบริบทของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อป่าต้นน้ำของประเทศไทย ในวันนี้เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ทั้งศาสตร์ด้านวิศวกรรมน้ำ และTool (เครื่องมือ) ตลอดจนการบูรณาการเพื่อนำเทคโนโลยี IoT และBig Data…
โดยทั่วไปการเผาไหม้ถ่านหินจะปล่อยคาร์บอนมากกว่าการเผาไหม้น้ำมันถึงร้อยละ 29 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานที่ได้มากกว่าการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 80 อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษหลักอีก 2 กลุ่ม
Page 1 of 3
X

Right Click

No right click