Click2Couses

สื่อทุกวันนีั ไม่เพียงยืนหยัดบนข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ต้องใส่มุมมองด้านความคิดสร้างสรรค์ลงไปตลอดเวลา ด้านหนึ่ง-เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวผลงาน และให้สอดคล้องกับแพลทฟอร์มทีีอัลกอริธึมมีไดนามิคเอามากๆ และอีกด้าน-เพื่อสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ที่ต้องการการสื่อสารการตลาดที่โดนใจ ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นพื้นฐานของครีเอเตอร์ทุกคนในวันนี้ ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จ…
กลับมาอีกครั้ง!! กับที่สุดของแคมป์เกษตรแห่งปี "KUBOTA Smart Farmer Camp 2024" จัดโดยบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มาในธีม…
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พร้อมคุณครูผู้สอนจากสถาบันการศึกษาทั่วไทยร่วมประชันไอเดีย พร้อมสร้างสรรค์ผลงานด้านโค้ดดิ้งใน “Coding War” รายการแข่งขันทักษะด้านโค้ดดิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ…
เรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์ โฆษณาดิจิทัล บริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย
สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB (ไอแซบ) ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท…
พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ในงานนี้เต็มไปด้วยเหล่า Speakers คุณภาพที่มีประสบการณ์และมุมมองทางด้านธุรกิจในการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและเอกชนหรือผู้ที่สนใจในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การพูดคุยหัวข้อสำคัญ ทิศทางเศรษฐกิจ 2025 กับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย…
จัดอบรมโดย ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าร่วมกับ มูลนิธิดุลยภาพบำบัดในพระอุปถัมภ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลรักษาภาวะปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง ตามหลักดุลยภาพบำบัดและการปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน" กำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม2567…
 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดทำ “แพลตฟอร์ม EF ปี…
 ดีลอยท์ ประเทศไทย ผนึก SME D BANK และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านบริการจาก LiVE Platform…
Page 1 of 5
X

Right Click

No right click