December 02, 2022

ดึงชุมชนมีส่วนร่วมจัดการดิน ป่า น้ำ สู้ภัยแล้ง พร้อมเดินตามรอยเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

มูลนิธิเอสซีจีส่งมอบนวัตกรรม ชุดติดตามสุขภาพทางไกล ห้องตรวจและคัดกรองสร้างเสร็จใน 2 วัน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน

ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นหลัก

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนา มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเปิดตัวพลาสติกเกรดพิเศษที่สามารถเพิ่มสัดส่วนรีไซเคิล

X

Right Click

No right click