เมื่อโลกกำลังขยับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งการก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว และแนวคิด Go Green เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้คนกำลังก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal) “นวัตกรรม” จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของผู้คน และการดูแลสิ่งแวดล้อมในยุค Next Normal ล่าสุด เอสซีจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย และการก่อสร้าง ได้จัดงาน SCG Livin’novation 2022 (เอสซีจี ลีฟวิ่งโนเวชั่น) เมื่อวันที่ 5-10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันกระแสสภาวะโลกร้อนมาแรง จึงทำให้สินค้าแนว BCG (Bio-Circular-Green Economy) ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตที่มีส่วนช่วยปกป้องรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ยังรวมไปถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเช่นกัน

เพราะโลกในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “มูลนิธิเอสซีจี” จึงเดินหน้าผลักดันภารกิจสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวคิด “Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด”

 วิกฤตโลกร้อน หรือ Climate Change เป็นปัญหาระดับโลกที่พูดถึงกันมานาน แต่การแก้ไขยังไม่บรรลุเป้าหมาย อุณหภูมิโลกยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง พายุ แผ่นดินไหว ยังคงมีให้เห็นทั่วโลก และรุนแรงขึ้นทุกวัน  

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี ร่วมด้วยคุณอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ท่านที่ 2 จากฝั่งซ้าย) และ คุณพิษณุ พลอยศรี Chief Executive Officer จาก SCG Smart Building Solution (ท่านที่ 1 จากฝั่งซ้าย) เป็นตัวแทนส่งมอบ “ระบบบำบัดอากาศเสีย SCG HVAC Air Scrubber” ให้แก่ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) โดยมี คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ร่วมด้วย คุณฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ท่านที่ 2 จากฝั่งขวา) และ คุณหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya​ (ท่านที่ 1 จากฝั่งขวา) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

โดย คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “SCG Smart Building Solution มุ่งมั่นในการคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในอาคารให้ดีขึ้น  โดยระบบ SCG HVAC Air Scrubber (Powered by enVerid) เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยบำบัดและกำจัดอากาศเสียที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมลพิษอื่นๆ    ไปพร้อมกับการลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ  เพราะสามารถควบคุมปริมาณ Fresh Air จากภายนอกเข้ามาใช้ในการถ่ายเทอากาศให้ไม่มากจนเกินไป  และยังสามารถฟอกอากาศภายในอาคารให้มีคุณภาพตามค่ามาตรฐาน   จุดเด่นของระบบ  SCG HVAC Air Scrubber นอกจากจะช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารแล้ว  ยังช่วยให้ทุกอาคารสามารถลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศซึ่งถือเป็นจุดสิ้นเปลืองพลังงานลำดับต้นๆ ได้”

คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เผยว่า “โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความรุนแรง เราจึงต้องปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรับมือกับวิกฤตและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้ายังมีความกังวลด้านความปลอดภัยของอากาศในอาคาร การสร้างสุขอนามัยใน Public Space เป็นเรื่องที่ LHMH และศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เราจึงจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสุขอนามัยภายในอาคารให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาเดินช็อปปิ้งเกิดความมั่นใจและ ถือเป็น Shopping Experience อย่างหนึ่ง   ระบบ SCG HVAC Air Scrubber เป็นเทคโนโลยีที่นอกจากช่วยทำให้อากาศสะอาดปลอดภัยแล้ว  ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ LHMH  โดยหวังว่าเราจะสามารถขยายผลการใช้ระบบSCG HVAC Air ScrubberจากโครงการTerminal 21 Pattaya  ไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต”

 

X

Right Click

No right click