เอสซีจี โดย นายชนะ ภูมี Vice President - Cement and Construction Solution ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้วางแผนนำเทคโนโลยี 5G ร่วมกับเทคโนโลยี Automation, Digitalization และ BIM มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อยกระดับมุ่งสู่การเป็น Smart & Green Operations ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยวางแผนนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

เริ่มจากการวางโครงข่ายระบบ 5G ในการบริหารจัดการเหมือง และการใช้พาหนะไร้คนขับ (Unmanned Truck) ในงานที่มีความเสี่ยง การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการวางแผนการทำเหมืองและวัดพื้นที่กองวัตถุดิบ การใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศหรือ BIM (Building Information Modeling) ในการทำฐานข้อมูลของ Digital Twin โดยดึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลเครื่องจักร ข้อมูลคุณภาพสินค้า ข้อมูลระบบงานซ่อม ผ่านอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ให้เป็น Single Source of Data  ตลอดจนการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนวัตถุดิบ การวางแผนระบบขนส่ง จนถึงกระบวนการผลิตและจ่ายสินค้า ทำให้เกิดการสอดประสานความสอดคล้องของข้อมูล ช่วยให้การวางแผนการดำเนินการเป็นภาพเดียวกันตอบรับกับการทำงานแบบ Hybrid Workplace บน Digital Platform 

นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจตลอด Value Chain ตามแนวคิด Smart & Green Operations  ที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG ของเอสซีจีที่มุ่งใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ส่งเสริมให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ : 28 ตุลาคม 2564 – เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

และดูแลงาน การเงินและการลงทุน เอสซีจี

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และ General Director, Long Son Petrochemicals

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.B.A. Strategic Management and Finance จาก London Business School สหราชอาณาจักร

ประเทศไทยมีขยะจากครัวเรือนกว่า 28 ล้านตัน/ปี หรือเฉลี่ย 1 กก./คน/วัน แต่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้แค่เพียงปีละ 9.6 ล้านตัน

ชูกลยุทธ์ ESG ดันพลังงานทดแทน สู้ต้นทุนพลังงานพุ่ง และเงินเฟ้อ คว้าโอกาสหลังเปิดประเทศด้วยผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สร้างการเติบโตระยะยาว

แพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ ธุรกิจในเครือบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทางบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าไปลงทุน เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ในประเทศไทย พร้อมเชื่อมโยง ผู้รับเหมา ดีเวลอปเปอร์ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และผู้ผลิตสินค้าไว้ในระบบเดียวกัน ทำให้ผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้างในราคาและการบริการที่ดีที่สุด พร้อมนำเสนอฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การทำงานของผู้รับเหมาและดีเวลอปเปอร์ครบในหนึ่งเดียว มีแผนขยายจำนวนผู้เข้าใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม 10,000 รายภายในปี 2024

นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดูแลธุรกิจ SCG HOME Retail & Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า “ ‘รักเหมา’ ถือเป็น E-Procurement Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกของประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมากกว่า 50,000 รายทั่วประเทศ โดย ‘รักเหมา’ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้ง Eco System ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และดีเวลอปเปอร์ โดยการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ทางบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าไปลงทุน ร่วมกับ Builk One Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ และผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของประเทศ อาทิ ระบบ ERP Pojjaman (ระบบบริหารงานก่อสร้าง พจมาน), ระบบ Builk Cost Control Management (ระบบบัญชี ที่ช่วยในการคุมต้นทุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ) และ Contraction Technology (โปรแกรมบริหารต้นทุน ระยะเวลา และควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง) และ Rudy Technology ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ติดตามการขายสินค้าและบริการ (CRM) และการบริหารช่องทางจัดจำหน่ายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย และสร้างโอกาสการขายได้ครบทุกช่องทาง ปัจจุบันมีร้านค้าและธุรกิจใช้บริการ Rudy Technology กว่า 200 บริษัททั่วประเทศ”

นายบรรณ กล่าวอีกว่า “‘รักเหมา’ เป็น New Business Model Platform หรือ โมเดลธุรกิจใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยเชื่อมโยงลูกค้าในแต่ละกลุ่มให้มีโอกาสในการค้นหาและเชื่อมต่อข้อมูลราคาสินค้าที่ต้องการในแพลตฟอร์ม ในที่นี้คือ การที่ ทำให้ผู้รับเหมาแต่ละรายได้พบปะกับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง สามารถขอใบเสนอราคาสินค้า และเปรียบเทียบราคาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการ หาสินค้า ขอใบเสนอราคาเพื่อนำมาเปรียบเทียบราคา รวมถึงต้องทำเอกสารใบสั่งซื้อจำนวนมาก นอกจากนี้ บางครั้งในโครงการที่ผู้รับเหมาประมูลมาจำเป็นต้องใช้สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งผู้รับเหมาอาจจะหาสินค้าตามรายละเอียดที่โครงการต้องการใช้ลำบาก โดย ‘รักเหมา’ จะมาช่วยตอบโจทย์ของผู้รับเหมาในส่วนนี้ได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ มีแผนขยายจำนวน ผู้เข้าใช้งานผ่านแพลตฟอร์มจำนวน 10,000 รายภายในปี 2024 ”

นายวิรัช ตั้งจิตเพียรดี ผู้อำนวยการฝ่ายแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ (Growth Platform Director) บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด กล่าวว่า ‘รักเหมา’ เป็น E-Procurement Platform ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวมถึงผู้รับเหมาขนาดกลาง ขนาดเล็กที่เป็น SMEs รวมถึงดีเวลอปเปอร์ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และผู้ขายที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงผู้ผลิตสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการหาสินค้า ขอราคา เปรียบเทียบราคา และปิดการขาย ให้สะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นทั้งฝั่งของผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้รับเหมาสามารถขอใบเสนอราคา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบราคา รวมไปถึงการสร้างใบสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ แบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลางาน และงานเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ตอบโจทย์การจัดซื้อยุคใหม่ สำหรับ Features หลัก ๆ ของ ‘รักเหมา’ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

· ค้นหา และขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหลายราย ได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว

· เปรียบเทียบ ข้อเสนอที่ใช่ในเงื่อนไขที่ต้องการผ่านแพลตฟอร์มได้ สรุปจบในหน้าเดียว

· เชื่อมต่อ ผู้ขายที่ถูกคัดสรรจากทั่วประเทศครบทุกสินค้าวัสดุก่อสร้างและงานบริการ

นายไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบิลค์ วัน กรุ๊ป จํากัด (BUILK) ผู้พัฒนาบริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจ และผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ มีประสบการณ์และความรู้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมามากกว่า 16 ปี กล่าวว่า “ ทาง BUILK ได้พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับเหมามีประสิทธิภาพในการบริหารเพิ่มมากขึ้น โดยทาง BUILK ได้ทำการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ กับระบบต่างๆ ที่ BUILK ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกผู้ใช้งานของ BUILK สามารถเชื่อมต่อกระบวนการขอราคามายังผู้ขายในระบบของรักเหมาได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาสินค้าได้อย่างครบถ้วนในเงื่อนไขที่ต้องการ โดยในเฟส

แรกเราได้ทำการเชื่อมต่อ ‘รักเหมา’ กับระบบ ERP Pojjaman ซึ่งเป็นระบบบริหารงานก่อสร้างที่ออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทรับเหมาที่ใช้โปรแกรม ERP Pojjaman อยู่ในปัจจุบันสามารถขอใบเสนอราคาจากผู้ขายประจำ ไปจนถึงผู้ขายในแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เราได้เปิดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างทดลองใช้ระบบ ERP Pojjaman ผ่านแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ ที่รับงานก่อสร้างอาคารงานสาธารณูปโภคทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจใช้งาน อาทิ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด, บริษัท คอนสตรัคชั่นไลนส์ จำกัด และ บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ เรามีแผนพัฒนาระบบให้ผู้ใช้บริการ Builk.com ซึ่งใช้โปรแกรมควบคุมต้นทุนก่อสร้างออนไลน์ สามารถ ขอราคาผ่าน ‘รักเหมา’ เพื่อให้การทำงานครบ จบบนระบบออนไลน์ที่เดียว ”

นายวรฉัตร เนื่องจำนงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด (Rudy Technology) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ติดตามการขายสินค้าและบริการ (CRM) และบริหารช่องทางจัดจำหน่าย สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมขาย และสร้างโอกาสการขายได้ครบทุกช่องทาง ปัจจุบันมีร้านค้าและธุรกิจใช้บริการ Rudy Technology กว่า 200 บริษัททั่วประเทศ และมีทีมขายใช้งานมากกว่า 3,000 คน กล่าวว่า “ ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาร่วมพัฒนาระบบ Seller Center ให้กับแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ โดยนำเอาความเชี่ยวชาญด้าน User Journey ในฝั่งผู้ขาย มาร่วมพัฒนาระบบให้ใช้งานง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของทีมขาย อีกทั้งเป็นโอกาสในการนำระบบที่ Rudy Technology พัฒนาขึ้น มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝั่งผู้ขายที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงผู้ผลิตสินค้า อาทิ ระบบจัดการทีมขาย การเสนอราคา การติดตามสถานะสินค้า รวมถึงมีแผนเชื่อมโยงระบบต่างๆ ใน Ecosystem ของ Rudy Technology กับ ‘รักเหมา’ อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับเหมา รวมถึงดีเวลอปเปอร์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Website : www.rakmao.com ใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมรับโปรโมชั่นเปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ จัดใหญ่ ให้แบบไม่ต้องลุ้น! เพียงกดขอใบเสนอราคาและออกใบสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์ม ‘รักเหมา’ รับฟรี! บัตรกำนัล Gift Card มูลค่า 100 บาท, ลุ้นบัตรเติมน้ำมัน มูลค่ากว่า 4,000 บาท ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : รักเหมา (@rakmaoth) และ LINE OA : @rakmao

-------------------------------------------------------------------------------------------

X

Right Click

No right click