December 04, 2023

เอสซีจี โดย นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ Distribution Director  บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี มอบโล่รางวัล  Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 แก่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SC ผู้นำการส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง โดยมี นายปภาณเดช พชรชานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสนับสนุนโครงการ มาเป็นผู้รับมอบ

นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ กล่าวว่า “ฉลาก SCG Green Choice คือฉลากรับรองสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของเอสซีจีที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์รักษ์โลกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี ที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2022 ยอดขายสินค้ากลุ่ม SCG Green Choice เติบโตถึงร้อยละ 34 เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือมียอดขายรวม ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันลูกค้าให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 แก่ SC Asset ในครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

การประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice 2022 นี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ความมุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพันธมิตรและคู่ค้าผ่านการเลือกใช้สินค้าภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ซึ่ง SC Asset ได้เลือกใช้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ในทุกโครงการ โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา SC Asset มีสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ SCG Green Choice ร้อยละ 30 ของยอดซื้อทั้งหมด สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้อย่างน้อย 878 ตัน หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 73,204 ต้น ตลอดปี

นายปภาณเดช กล่าวว่า “SC Asset มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า การเลือกใช้วัสดุที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างคุณค่า เพราะไม่ได้เพียงแค่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบ้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก SCG Green Choice ยังส่งผลให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความร้อน ลดค่าน้ำ ค่าไฟได้อีกด้วย ซึ่งภายในปี 2025 บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ร้อยละ 20 เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ SCero Mission”

ภารกิจ SCero Mission (ซี-โร่-มิช-ชั่น) คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก่อสร้าง การนำไปใช้ และการบริหารจัดการของเหลือใช้ ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ โดยหนึ่งในกลุยทธ์สำคัญคือการเลือกคู่ค้าที่มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกัน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม คือการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมของเรา และตั้งเป้าสัดส่วนการใช้ให้ได้ ร้อยละ 40 ภายในปี 2024

การร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบ จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (ESG) ยกระดับคุณภาพของบ้านและคอนโด รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยขึ้นไปอย่างยั่งยืน

เอสซีจี ผู้นำด้านวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร

ฟื้นตัวจากท่องเที่ยวคึกคักและจีนเปิดประเทศ ชูธงธุรกิจพลังงานสะอาดและปิโตรเคมีเวียดนาม ขยายการเติบโตระยะยาว

สมาร์ทบอร์ดและหลังคา เอสซีจี มุ่งยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นด้วยแนวคิดทั้งตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์และการอยู่สบายด้วยเทคโนโลยี ดีไซน์ที่สวยงามพร้อมตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน หนุนผลสำรวจขึ้นแท่นแบรนด์อันดับ 1 ครองใจมหาชน คว้ารางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand หมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มแผ่นฝ้า ผนังและพื้น (ไฟเบอร์ซีเมนต์) และกลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา ก้าวต่อไปพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ รักษ์โลกอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG

อัญชลี ชวนะลิขิกร  Head of Housing Product Solution Business และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เอสซีจี เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand หลายปีติดต่อกัน ภายใต้การสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทย สะท้อนความสำเร็จในปี 2022 ที่เอสซีจีได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้าและโซลูชันเพื่อตอบโจทย์เรื่องความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน สอดรับความต้องการของผู้บริโภค โดยในกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์และกลุ่มกระเบื้องมุงหลังคาได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดการปรับตัวที่ทันท่วงที เน้น ‘Customer Centric’ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเชิงลึกและมุ่งมั่นแก้ปัญหาอย่างแท้จริง พัฒนาสินค้าและโซลูชันให้ตอบโจทย์ ESG เจาะเป้าหมายกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เลือกใช้สินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม กลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ลูกค้านึกถึงแบรนด์ SCG ในเรื่องเทรนด์การอยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เริ่มให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยในบ้านและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

‘บ้าน’ จึงไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยส่วนตัว พื้นที่สร้างความสุข และทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำงาน ออกกำลังกาย พักผ่อน ที่นอกจากจะต้องอยู่สบายแล้ว ยังสามารถดีไซน์ให้สวยงามสะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน โดยเอสซีจี มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ที่สวยงามและมีฟังก์ชันตรงตามต้องการ และการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้คุณภาพการอยู่อาศัยดีขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ดีไซน์ที่สวยงามพร้อมตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน

เมื่อคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับบ้านมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยมักมองหา คือ บ้านที่สวยและมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของตัวเองมากที่สุด โดยเอสซีจี ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดีไซน์เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์ความสวยงามทันสมัย สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของผู้อยู่อาศัย และออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อาทิ ผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่นเฟรทเวิร์ค (SCG Fretwork) ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์แบบฉลุลาย ที่มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย ซึ่งสามารถนำมามิกซ์แอนด์แมทช์ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และการใช้งาน, ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่น ระบายอากาศ- โพรเทคชั่น เทคโนโลยีสูตรซูเปอร์โมเลกุล สีรองพื้นขาวควันบุหรี่ สามารถทาสีทับได้ทันที ตอบโจทย์เรื่องการทำงานง่าย ติดตั้งได้เร็วขึ้น ช่วยระบายอากาศร้อนจากโถงหลังคา ทำให้บ้านเย็นและยังมีตาข่ายกันแมลงสำเร็จรูปจากโรงงาน, หลังคา เมทัลรูฟ เอสซีจี ด้วยเทคโนโลยี NoiseTECH นวัตกรรมเคลือบสีลดเสียงดังรายแรกในอาเซียน ช่วยลดเสียงฝนตกกระทบบนหลังคาได้ดีกว่าหลังคาเมทัลชีทบุฉนวนทั่วไป สูงสุดถึง 18%, หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น Excella Digital Printing ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายด้วยระบบดิจิตอลบนผืนหลังคา ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิ 1,110 องศาเซลเซียส เพื่อให้สีสวยทน ไม่ซีดจาง คงทนยาวนานด้วยคุณสมบัติ  ของเซรามิก ล้ำหน้าด้วยดีไซน์ลวดลายธรรมชาติเสมือนจริง

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการอยู่สบายด้วยเทคโนโลยี

การสร้างคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นด้วยโซลูชันที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการทำงานของระบบ อาทิ ระบบหลังคาโซลาร์ นวัตกรรมประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ด้วยโซลาร์ระบบ Hybrid สามารถกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ได้ทั้งกลางวัน กลางคืน และเป็นแหล่งสำรองไฟไว้ใช้กรณีไฟฟ้าดับ ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุม ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้อย่างเรียลไทม์ อีกทั้งตอบโจทย์เทรนด์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยสินค้าและบริการอย่างเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า หรือ EV Charger ทางเลือกของคนรุ่นใหม่, เครื่องเติมอากาศดี SCG Active AIR Quality ช่วยกรองอากาศดีเข้าภายในบ้านและดันอากาศเสียออกนอกตัวบ้าน ทำให้อากาศสะอาดและปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ รวมถึงเติมออกซิเจนเข้าบ้าน ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับ

SCG Smart Wall Privazy นวัตกรรมระบบผนังกันเสียงที่สามารถกันเสียงได้สูงสุดถึง 66 STC (Sound Transmission Class) ติดตั้งง่ายด้วยระบบแห้งและยังแข็งแรงทนทาน แก้ปัญหาการมีเสียงดังระหว่างห้อง สร้างเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์การกั้นห้องในที่ทำงานหรือห้องประชุมสัมมนา เป็นต้น

“ความตั้งใจของแบรนด์ ที่ขาดไม่ได้คือเรื่อง Green Innovation ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่คนรุ่นใหม่ให้ความใส่ใจและกำลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลก เราจึงใส่ใจด้าน ESG และ Net Zero Carbon โดยกระบวนการผลิตของเราจะพยายามทำให้เป็น Zero Waste จากในโรงงาน ทุกอย่างที่เหลือสามารถนำกลับมาใช้ได้หมดโดยไม่เหลือฝังกลบ ทำให้ใช้วัสดุที่มีได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนที่สองคือการใช้พลังงานในการผลิต เราพยายามลดวิธีการใช้พลังงานภายในโรงงาน หันมาใช้พลังงานสะอาดในการผลิตเพิ่มขึ้น และส่วนที่สาม เราตอบโจทย์สินค้าให้ตรงกับผู้ใช้ นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เต็มที่ เช่น เทคโนโลยีโคทติ้งที่ช่วยลดพลังงานความร้อน ช่วยสะท้อนความร้อนออก บ้านที่ร้อนอบอ้าวก็จะเย็นลง เราพยายามทำทุกระบบให้เย็นลงทั้งผนัง และหลังคา ซึ่งการทำให้ทุกส่วนของบ้านเย็นลง ช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ตอบรับการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่และเป็นแบรนด์รักษ์โลกตามปณิธาน SCG Passion for Better ที่วางไว้” อัญชลี กล่าวทิ้งท้าย

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

X

Right Click

No right click