October 02, 2022

ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นหลัก

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนา มุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเปิดตัวพลาสติกเกรดพิเศษที่สามารถเพิ่มสัดส่วนรีไซเคิล

ผลประกอบการไตรมาส 3 และ 9 เดือนแรกปี 2562 ของเอสซีจี กำไรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนและขยายผลชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย

เอสซีจีบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ เคทีซีหรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยในยุคดิจิทัล ผ่านบัตรเครดิตKTC-SCG VISA Purchasing

X

Right Click

No right click