December 08, 2022

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" จาก สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย โดยมี นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ และนางยุลิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัท บมจ. แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์กรดีเด่นแห่งวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ในการใช้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ กล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี" ขอขอบคุณ สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ในฐานะผู้ร่วมสร้างคุณประโยชน์ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี โดยเล็งเห็นความสำคัญของการทำ Digital Transformation ให้แก่วงการพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ Brand WELOVEBOOKING ภายใต้ บมจ. แอดวานซ์ เว็บเซอร์วิส ผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร TMS (Ticketing Management System) และแพลตฟอร์มการให้บริการลูกค้าและสมาชิก ที่จะสามารถช่วยให้พิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศสามารถจัดการระบบขายตั๋วได้ง่ายขึ้นและการให้บริการผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทั้งทาง Website และแอปพลิเคชัน LINE OFFICIAL ACCOUNT

(LINE OA) นอกจากนี้เรายังออกแบบพัฒนา Digital Technology แบบครบวงจร โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างนวัตกรรม และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ จากประสบการณ์ในธุรกิจ เราสร้างสรรค์ เครื่องมือทางดิจิทัล และให้บริการแก่ผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมไปถึงกลุ่มพิพิธภัณฑ์ ที่เราได้เข้าไปพัฒนาระบบให้ ภายใต้แนวคิด “SIMPLIFY YOUR BUSINESS” ยกตัวอย่างเช่น

1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้พัฒนาระบบจอง Ticketing Management System แบบ Onsite Booking สำหรับให้ขาย และปริ้นตั๋วริชแบนด์ QR ณ จุดจำหน่ายสำหรับพิพิธภัณฑ์พระราม 9 ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มในส่วนของระบบจอง Web Booking Online โดยรวมทั้งระบบจอง (E-Booking) ระบบชำระเงินออนไลน์ (E-Payment) และระบบสมาชิก (E-Member) สำหรับกลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อเนื่องสู่ระบบจองแบบครบวงจร (Total Solution & One Stop Service) โดยมีทั้งระบบ Onsite Booking และ Web Booking Online ที่สามารถรองรับการให้บริการได้ครอบคลุมทุกพิพิธภัณฑ์ ของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้พัฒนาระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking จำหน่ายและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าชม

3. Museum of Contemporary Art (MOCA) (พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย) พิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะผลงานทัศนศิลป์ จากศิลปินหลายรุ่นระดับชั้นครู ของศิลปินไทย ได้พัฒนาระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking ในการจำหน่ายตั๋วและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบ Customer Relation Management

4. พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ นิทรรศการแบบร่วมสมัยจัดแสดงเงินตราของไทยและต่างประเทศ รวมถึงประวัติความเป็นมาของโรงกษาปณ์ ใช้ระบบ Ticketing Management System แบบ Onsite Booking จำหน่ายตั๋วและปริ้นตั๋วกระดาษ ณ จุดจำหน่าย และ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าชม

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการพัฒนา IT Solution เรามีความเชี่ยวชาญและพร้อมเป็นกำลังหลักในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบส่งเสริมให้วงการพิพิธภัณฑ์ไทยให้มีความมั่นคงมีเสถียรภาพในการบริการ และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม ก้าวล้ำทันต่อยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไป”

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การนำเทคโนโลยีด้านการปฏิรูปสู่ดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มีมายาวนาน ซึ่งจะให้ประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องกำไร อีกทั้งยังช่วยให้บรรลุเป้าหมายเรื่องความยั่งยืนและความปลอดภัยของพนักงาน แต่ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับการมีทรัพยากรด้านการประมวลผลที่เพียงพอที่ เอดจ์สำหรับอุตสาหกรรม

เมื่อเทคโนโลยีด้าน Data  คือ  คลื่นลูกใหญ่ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและโลกทั้งใบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบติดสปีด

รักษิณา มุตธิกุลโจนส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล เปิดเผยว่า

Page 1 of 10
X

Right Click

No right click