October 06, 2022

Luxury Watch: Hublot

November 15, 2019

เมื่อกล่าวถึงนาฬิกาลักชัวรี่ (Luxury Timepiece) สนนราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายนั้นคงเป็นที่ทราบกันดีว่าเริ่มต้นตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักหลายล้าน ด้วยราคาที่สูงลิบลิ่วของนาฬิกาลักชัวรี่เหล่านี้

Luxury: Brand and Market

November 13, 2019

จากฉบับที่แล้วที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่อง Brand Heritage ไว้ว่า หัวใจสําคัญพื้นฐานของ Luxury Brand หรือแบรนด์หรูนั้นต้องมีส่วนผสมของมรดกของแบรนด์เป็นส่วนผสมหลักในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

ก่อนที่จะเข้าเรื่อง Luxury Brand หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าแบรนด์หรูนั้น ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งสำคัญที่ควรแก่การทำความเข้าใจก่อน คือ Brand Heritage อันจำเป็นต้องประกอบไปด้วยส่วนผสมของ History (ประวัติศาสตร์ของแบรนด์)

X

Right Click

No right click