เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมจัด AIA Live กิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตครั้งแรกในเอเชีย พร้อมเอไอเอ 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายอัลเจอร์ ฟัง (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพจำนวน 24 ท่าน เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในงานรับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards: TNQA 37th) โดยนับเป็นปีที่ 13 ติดต่อกันที่เอไอเอ ประเทศไทย สามารถครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ โดยมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 1,190 ท่าน นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างยอดเยี่ยม และโดดเด่นทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ และความจริงใจในการบริการลูกค้าของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดั่งคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards: TNQA 37th) เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยปีนี้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้มากที่สุดถึง 1,190 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี” พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณยศวัฒน์  จิรนลินพัฒน์ คุณโสภิดา นิมิตร์รุ่งเรือง คุณกิติยา อุทัยศรี และคุณศุภชัย เสยกระโทก และตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี” พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 15 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลโล่ “เกียรติคุณ” พร้อมเกียรติบัตร และอีก 1,166 ท่าน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทุกท่านที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติในปี 2563 นี้ และเป็นอีกครั้งที่เอไอเอสามารถครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 ได้อย่างต่อเนื่อง รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ที่อยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งสะท้อนถึงผลการทำงานอันยอดเยี่ยม โดดเด่นทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ และความจริงใจในการบริการลูกค้า ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นกำลังสำคัญต่อบริษัท โดยเอไอเอ เรามีนโยบายในการมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนตัวแทนคุณภาพทุกท่านให้เติบโตต่อไปในสายอาชีพนี้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อให้ตัวแทนของเราทุกท่านสามารถส่งต่อความคุ้มครองและความมั่งคั่งไปสู่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิตทำงานยากลำบากมากขึ้น เนื่องด้วยข้อจำกัดจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งที่เอไอเอ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ตัวแทน และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านยังคงได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากตัวแทนของเรา ซึ่งเราเห็นความตั้งใจในการทำงานของตัวแทนทุกท่านแม้ในช่วงสถานการณ์อันยากลำบาก ดังนั้น ผมขอส่งกำลังใจไปถึงตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านในอุตสากรรม และขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Excellence in Education (EIE) ประจำปี 2563 จากสถาบัน Life Office Management Association (LOMA) จาก นายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนสถาบัน LOMA  ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามหลักมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ด้านการประกันชีวิตกับทางสถาบัน LOMA ซึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันบุคลากรในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญ เนื่องจากพนักงานทุกคนถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดไปสู่ลูกค้าทั่วประเทศ ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ เพื่อร่วมสนับสนับสนุนโครงการคลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเทใจ ที่ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนคลองเตยที่กำลังเดือดร้อน ขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้มีทุนทรัพย์สำหรับค่าอาหาร อีกทั้ง ยังช่วยให้ร้านค้าในชุมชนคลองเตยสามารถดำเนินกิจการได้ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนอีกด้วย ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวมาจากการรวมน้ำใจของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ และกิจกรรมดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทุกคน ที่พร้อมแบ่งปันให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

Page 3 of 4
X

Right Click

No right click