September 27, 2022

ธุรกิจร้านอาหารหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามองหลังวิกฤติโควิด-19  ซึ่งการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.4% มีมูลค่าสูงถึง 3.85 แสนล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งติดตามแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้

X

Right Click

No right click