ผู้ประกอบการไทยรวม 28 ราย ร่วมประกาศจบหลักสูตรฝึกอบรม Alibaba Netpreneur Training (“ANT”) Program ประเทศไทย รุ่นล่าสุด

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เน้นปูทางสู่โอกาสธุรกิจข้ามพรมแดน หลังการระบาดของโควิด-19

X

Right Click

No right click