จากวลีที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทยถือเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการจะเป็น 'ครัวของโลก'

X

Right Click

No right click