August 17, 2022

ก่อนหน้านี้เราได้เขียนเรื่อง NTF หรือ Non-Fungible Token สำหรับตลาดงานศิลปะและของสะสมไปแล้ว ว่ามันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากโตขึ้นเรื่อยๆ

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า NFT นั้น โด่งดังขึ้นมาจากการประมูลงานศิลปะของศิลปินซึ่งรู้จักกันในนาม “BEEPLE” ที่จบลงด้วยสนนราคา 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Page 3 of 3
X

Right Click

No right click