October 17, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

อนาคตของ MBA กับแนวโน้มธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

November 29, 2017 2453

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า บนโลกใบนี้ที่ถูก Disrupt ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างไร

หลักสูตร MBA ก็ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

ในวิธีการที่ต้องมีการปรับให้สอดรับกับวิธีการเรียนรู้ของคน ปัจจุบันการเรียนรู้ของ “คน” เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้น การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมกับทิศทางของสังคม รวมถึงวันนี้มีสถาบันที่ให้ความรู้แบบนอกระบบมากมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องทำให้ได้ดีกว่า คือต้องให้ความรู้ในเชิงลึกมากขึ้น โดยการนำงานวิจัยมาใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่น เรื่อง Big Data ที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หรือเรื่องของ Neuroscience เหล่านี้เป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษาจะต้องให้ความรู้ที่สมบูรณ์แบบเชิงลึก ศาสตร์ของ MBA คือศาสตร์ของการมองภาพกว้างในการบูรณาการ ตัวอย่างเช่น Big Data ที่จะเห็นเพียงผลการวิเคราะห์ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ การเป็นผู้บริหาร จะต้องนำผลวิเคราะห์มาใช้สร้างหรือต่อยอดธุรกิจเพื่อการสร้างรายได้ เพราะธุรกิจคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า รวมทั้งมีมุมมองในอนาคตที่จะต้องสร้างมูลค่าให้สังคมให้เกิดความยั่งยืนไปด้วย 

 

Q : แนวโน้มอาชีพในอนาคตรวมทั้งหลักสูตรการศึกษา MBA จะเป็นที่ต้องการลดลงหรือไม่

MBA เป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ หากมอง MBA ในเชิงของความรู้แบบเก่าๆ ก็คงมีอัตราลดลงอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจยุคใหม่ ให้เกิดขึ้น และมีความสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่ใช้ในการทำธุรกิจเป็นนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก ที่สำคัญ คือ การบริหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้จากเทคโนโลยีมาสร้างธุรกิจต่อ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญของหลักสูตร MBA

 

Q : คณะบริหารธุรกิจนิด้ามีศาสตร์ใหม่และหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

มองว่าในอนาคตการทำธุรกิจจะยากขึ้น ตรงที่ไม่สามารถทำธุรกิจเดียวได้ ปัจจุบันจะเห็นคำว่า Ecosystem หรือระบบนิเวศวิทยาของธุรกิจ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย หากไม่อยู่ภายใต้ Ecosystem ที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นความสำคัญคือ เราจะเน้นการมองภาพกว้างการบูรณาการส่วนต่างๆ ที่จะสามารถสร้างธุรกิจของเราให้อยู่บน Ecosystem ที่ถูกต้อง

 

Q : แนะนำหลักสูตรที่คณะบริหารธุรกิจของนิด้าจะนำมาโชว์ในเวทีของงานสัมมนา MBA FORUM 

เราจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มต่างๆ ที่เป็นเทรนด์ทันสมัยนำมาใช้ในการบริหารจัดการ หลายท่านอาจเคยได้ยินมาแล้ว เช่น เรื่อง Big Data ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ การนำไปใช้บนแอปพลิเคชัน เพื่อต่อยอดโดยนำผลจากการวิเคราะห์ไปพัฒนาในการทำธุรกิจ แอปพลิเคชันจึงมีความสำคัญที่จะนำไปใช้สานต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในธุรกิจของเรา 

 

เรื่องที่สองเป็นเรื่องของ Smart Economy ที่จะพูดถึงธุรกิจในเชิงของการใช้เทคโนโลยีทำงาน ให้มีความฉลาดมากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้าน AI เทคโนโลยีทางด้าน Crowdfunding
และอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

อีกด้านหนึ่งที่เราจะมี คือการโชว์เคส โดยมีทั้งเคสในต่างประเทศ และโลคัลเคส ซึ่งส่วนสำคัญคือ เราต้องการให้เข้าใจบริบท (Context) ของการสร้าง Eco System ของการทำธุรกิจ   

 

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 02 October 2019 11:13

X

Right Click

No right click