January 24, 2022

มูลค่าการส่งออกประจำปีของอีคอมเมิร์ซแบบธุรกิจขายสินค้าให้กับลูกค้าผู้บริโภคโดยตรง (Business-to-Consumer: B2C) ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.102 แสนล้านบาทในปี 2564

ตีโจทย์การตลาด E-Commerce เพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์ Social Commerce

X

Right Click

No right click