December 07, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 840

School Move

โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School -DBS) ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างนักเรียนที่มีความสามารถป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการสอบ IGCSE …
ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ. ดร. วิรัช…
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัววิทยาลัยนานาชาติแห่งใหม่ SPU’s British College ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวูลฟ์เวอร์แฮมป์ตัน (University of Wolvehampton)
การอบรมด้วยรูปแบบของการบูรณาการทฤษฎี กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ Industry 4.0 กิจกรรมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโครงการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ –…
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ของบุคคลและด้านการบริหารจัดการองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
ครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเซียแปซิฟิค โดย มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB)
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย คณบดี รศ. ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและนิทรรศการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย ผลักดันโครงการ CU NEX
ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประกวด“การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ” หัวข้อ “เรียนรู้ภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
Page 1 of 3
X

Right Click

No right click