October 06, 2022

 

มูลนิธิซิตี้ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในสถาบันการศึกษา สนับสนุนโครงการ “Skilling up Youth for Community Development Program” พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษาระดับแกนนำจำนวน 150 คน ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 15 แห่ง และสมาชิกชุมชน 3,000 คน ใน 15 ชุมชน ในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ พร้อมเริ่มกิจกรรมแรกกับการอบรมความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ภายใต้หัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด–19 พิชิตหนี้ แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งแกนนำชุมชนกว่า 70 คน

X

Right Click

No right click