January 25, 2020

รายงานฉบับใหม่ของ ของ PwC เปิดเผยว่า NextGens มองว่าตัวเองเป็นตัวแทนของการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัล แต่ต้องการแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน

รายงานฉบับใหม่ของ ของ PwC เปิดเผยว่า NextGens มองว่าตัวเองเป็นตัวแทนของการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัล แต่ต้องการแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน

รายงานฉบับใหม่ของ ของ PwC เปิดเผยว่า NextGens มองว่าตัวเองเป็นตัวแทนของการพลิกโฉมสู่ความเป็นดิจิทัล แต่ต้องการแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน

X

Right Click

No right click