January 20, 2019

New News

เอสซีจี และสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ(กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS ICCB) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกของจีน ที่มีสถาบันวิจัยมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา…
นายมานพ ลี้โกมลชัย ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท CLP ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตรมาตรฐานสากล พร้อมด้วย มร.เรียวอิจิ ทาคาอิ…
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปร เมเนจเมนท์ จำกัด…
Facebook ประเทศไทย เผยผลศึกษาเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่จะก้าวขึ้นมาเป็นชนชั้นกลาง (Emerging Middle Class) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อพฤติกรรมและรูปแบบการซื้อที่เปลี่ยนไปของคนกลุ่มนี้ การสำรวจครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม…
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด…
นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ และ นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานภาครัฐ บริษัท…
ได้รับเสียงตอบรับด้วยดีจากคนไทย กว่า 4,000 คน สำหรับงานสัมมนาแห่งปี ACADEMY for THAIs โดย AIS…
DPU PRAXIS CENTER ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดเสวนาเจาะลึก OKRs นำผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมให้ความรู้พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมระดับประเทศร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ชี้ OKRs เหมาะนำไปประยุกต์ใช้กับ…
นายโสภณ นิลมูล (กลาง) ผู้แทน บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดโครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ :…
เอปสัน ประเทศไทยจับมือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เซ็น MOU ทางธุรกิจ เสริมภาพลักษณ์และ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์…