Ad Top Header
ความพร้อมในการรับมือกับบริบทของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อป่าต้นน้ำของประเทศไทย ในวันนี้เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง ทั้งศาสตร์ด้านวิศวกรรมน้ำ และTool (เครื่องมือ) ตลอดจนการบูรณาการเพื่อนำเทคโนโลยี IoT และBig Data…
การทำธุรกิจสื่อสารมวลชนในยุคอินเทอร์เน็ตและ4G เป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารองค์กร เพราะด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในอัตราเร่ง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เสพข่าวสารข้อมูลข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็ว สื่อทีวีดิจิทัลแม้ผลประกอบการที่ออกมาส่วนใหญ่จะยังไม่สามารถทำกำไรได้ และยังมีความท้าทายเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายสัมปทานที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐ ซึ่งต้องนำมาบวกลบคูณหารสร้างโมเดลทำธุรกิจสื่อในยุคใหม่ให้เกิดขึ้น สำหรับวอยซ์ทีวี ความท้าทายยิ่งมีมากขึ้น จากชื่อผู้ลงทุนบางส่วนที่มีความเกี่ยวโยงกับการเมือง…
เทคโนโลยีหลังการเผาไหม้ (Post-combustion)โดยทั่วไปการเผาไหม้ถ่านหินจะปล่อยคาร์บอนมากกว่าการเผาไหม้น้ำมันถึงร้อยละ 29 ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยพลังงานที่ได้มากกว่าการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 80 อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษหลักอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ เถ้าจากการเผาไหม้…
ท่านผู้อ่านรู้สึกคุ้นเคยกับตัวเลข “4.0” บ้างไหมครับ ไม่ว่าจะเป็น Industry 4.0 / Education 4.0 /…

Better Living

July 12, 2018
แรงขับเคลื่อนของสมการ CSR + [PER] = การพัฒนาที่ยั่งยืน อาจไม่เพียงพอที่จะพาเราไปสู่ ENV 4.0 ได้…
โรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่กลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของสังคมที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง หลังมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว รวมไปถึงยังมีคำถามจากสังคมในหลายประเด็น โดยเฉพาะคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานและสถานการณ์ไฟฟ้าของประเทศ ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าจากสถิติการใช้ไฟฟ้าจริงย้อนในช่วงปี 2512–2559…
ปรากฏการณ์ ออเจ้า ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวในสังคมไทยอย่างมาก ทั้งการท่องเที่ยวเมืองเก่า การแต่งกายย้อนยุค การศึกษาประวัติศาสตร์รวมถึงภาพนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ในละคร ซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีสิ่งที่ดูล้ำสมัยมากมายอย่างนั้นจริงหรือ? เราไปติดตามกันครับ…
"กษัตริย์นักพัฒนา" คำที่ปวงชนชาวไทยได้สัมผัสและรับรู้ได้ผ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอด 70 ปีที่ผ่านมา โครงการในพระราชดำริหลายต่อหลายโครงการของพระองค์ได้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยของประชาชน นำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลก โดยหนึ่งในหลายโครงการนั่นก็คือ โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ด้วยทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเน่าเสียที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ…
บทเรียนเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในอดีตทำให้เราต้องตระหนักถึงหน้าที่ของเราทุกคนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมดังนิยามที่ว่า "We drive Env 4.0" หรือ "พลังอันยิ่งใหญ่ (ของพวกเรา) มาพร้อมกับความรับผิดชอบ (ต่อสิ่งแวดล้อม)…

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries