ลอรีอัล ติดอันดับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์กในปี 2021 (Bloomberg’s 2021 Gender- Equality Index หรือ GEI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย GEI ปี 2021 ได้ไฮไลท์บริษัท 380 แห่งที่โดดเด่นจาก 44 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  โดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านตำแหน่งระดับผู้นำของสตรีในองค์กร แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสตรีในการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม และนโยบายด้านการล่วงละเมิดทางเพศ

X

Right Click

No right click