August 11, 2020

นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ครึ่งปีแรกของปี 2562 อลิอันซ์ อยุธยา สามารถสร้างผลงานได้ดี โดยสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 1.6 หมื่นล้านบาท

X

Right Click

No right click