December 08, 2022

โครงการตังค์โต Know-how โดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการตอบรับที่ดี มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 11,475 ราย ใน 3 เดือนแรกของปี โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมตลอดระยะ 6 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 77,329 คน รูปแบบการจัดอบรมมีทั้งแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live และลงพื้นที่จัดอบรมแบบ  ออนกราวน์

X

Right Click

No right click