อิเกีย คว้ารางวัล 1 ใน 50 องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดในประเทศไทย จากผลสำรวจ Top 50 Employers in Thailand 2024

February 25, 2024 541

 อิเกีย ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทย จากผลสำรวจของ WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้กับบริษัทชั้นนำในไทย ซึ่งมาจากการสำรวจออนไลน์กับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 20-35 ปี ในกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ อิเกีย ประเทศไทย ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ในการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความหลากหลายได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นและแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

ด้วยวิสัยทัศน์ในการสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน’’ (to create a better everyday life for the many people) นอกจากอิเกียจะให้ความสำคัญกับสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอิเกีย โดยมี 3 แนวทางการดำเนินงานหลักที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่สะท้อนผ่านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านความยั่งยืน การสนับสนุนโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงานและการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตามความต้องการของพนักงานแต่ละคน และการส่งเสริมความยุติธรรมและการมีส่วนร่วม

จากความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวพนักงาน พร้อมส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ อิเกียยังได้มอบสวัสดิการในการให้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร (Parental leave) โดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน ในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมาย โดยเป็นสิทธิที่มอบให้ทั้งพนักงานที่เป็นพ่อและแม่ และยังครอบคลุมถึงการรับอุปการะเด็กมาเลี้ยง (Adoption leave) นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวพนักงานในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมากขึ้น บริษัทยังให้การสิทธิในการลาแบบได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนเพิ่มเติมแก่พนักงานที่มีความจำเป็นในการดูแลสมาชิกในครอบครัว

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับ อิเกีย ประเทศไทย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IKEA.co.th/work-with-ikea

Last modified on Wednesday, 06 March 2024 09:13
X

Right Click

No right click