February 26, 2021

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตอกย้ำความแข็งแกร่งของระบบนิเวศครบวงจรเพื่อสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทค

เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ 3 ค่ายธุรกิจยักษ์ใหญ่ได้จับมือผนึกกำลังกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีอาการต้องสงสัยโรคโควิด-19

X

Right Click

No right click