นายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 2,268,933,982 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 75,050,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของกรุงไทยลีสซิ่ง เพื่อให้เคทีซีสามารถเสนอสินเชื่อที่เกี่ยวกับรถยนต์ได้ครบวงจร และขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งให้กับฐานลูกค้าปัจจุบันของเคทีซีได้ทันที อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME ในอนาคต ซึ่งจะทำให้เคทีซีมีสัดส่วนสินเชื่อมีหลักประกันมากขึ้น รองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะใช้ประโยชน์จากความสามารถและสินทรัพย์ของกรุงไทยลีสซิ่งจากสาขา 11 แห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสำคัญทั่วประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นหรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ ในการปล่อยสินเชื่อ ตลอดจนแนะนำบริการอื่นๆ ของเคทีซี ให้กับฐานลูกค้าของกรุงไทยลีสซิ่งและธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกฯ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการและมีการประกาศแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของ Covid-19 และคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Note) ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนวันจัดประชุม นอกจากนี้ เคทีซีกับผู้ถือหุ้นยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันลดการใช้กระดาษและพลาสติกในการประชุมฯ โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 122,903.98 กิโลคาร์บอน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 13,657 ต้น ภายใต้โครงการ “Care the Bear”

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมิตา จิระเสถียรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ (ลำดับกลาง) และคุณชวนภ อิ่มแสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน (ลำดับที่2จากซ้าย) จับมือกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี (ลำดับที่2จากขวา) เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง TIPlife Smart Cancer”เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะ รับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท และ ประกันชีวิตบำนาญ TIPlife Smart Pension 90/2” จ่ายสั้นคุ้มครองยาวแถมมีเงินคืนเมื่ออายุครบกำหนด  โดยสมาชิกบัตรKTC จะได้รับสิทธิพิเศษผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน สำหรับทุกการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด เพื่อให้นักช้อปสามารถวางแผนใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าทิพยประกันชีวิตและผู้ใช้บัตรเครดิต KTC เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถโอนคะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 500 คะแนน ไปเป็นคะแนน SUSCO Smart Member 500 คะแนนได้ทันที ผ่านแอป KTC Mobile โดยขั้นตอนการแลก e-Coupon มีดังนี้ 1. เปิดใช้งานแอป KTC Mobile เลือกบัตรที่ต้องการทำรายการ 2. เลือกเมนู “แลกคะแนน” 3. เลือกหมวดคูปองที่ต้องการแลก 4. ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก และกด “ถัดไป” 5. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ สำหรับเงื่อนไขการแลกรับส่วนลดน้ำมันหรือของสมนาคุณเป็นไปตามที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้เป็นผู้กำหนด ทั้งนี้สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิก SUSCO Smart Member ต้องสมัครสมาชิกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันเท่านั้น และสามารถแลกคะแนนขั้นต่ำได้ที่ 500 คะแนน และไม่เกิน 30,000 คะแนนต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

            (ในภาพจากซ้ายไปขวา) นางประณยา นิถานานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี"  นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” นายชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และ นายพงศธร  ฉัตรนะรัชต์     รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

 เมื่อเร็วๆ นี้ นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ซื้อสินค้ากับร้านค้า MLM (Multi - Level Marketing) ที่ร่วมรายการ

Page 1 of 12
X

Right Click

No right click