November 28, 2022

นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับ คุณตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา ให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไงให้รอด ทำไงให้ปัง ด้วยตลาดทุน” NEXT GEN Family Business ให้กับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ สมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าการเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องทำในการเข้าตลาดทุน และเส้นทางสู้ตลาดหลักทรัพย์และประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเร็วๆนี้

คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (PCE Group) ให้การต้อนรับ คุณพิรุณรัชต์ สาคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการพร้อมพูดคุยด้านหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆนี้

คุณสุริยา ธรรมธีระ (คนกลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท Royal Group Phnom Penh SEZ PLC (PPSEZ) โดยมีคุณ Wong Pang Nam (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้การต้อนรับ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน ได้เข้าหารือแผนธุรกิจของ บริษัท เอส.พี. ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SPCO) โดยมีคุณภารณ ธีรภานุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ให้การต้อนรับ ที่จังหวัดขอนแก่น 

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ พร้อม นางสาวธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนม รองผู้อำนวยการฝ่าย และทีมงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานสุขภัณฑ์ของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และนางเรวดี เฮงประเสริฐ กรรมการ ของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ให้การต้อนรับที่สำนักงานของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้

Page 1 of 6
X

Right Click

No right click