ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การพัฒนาบุคลากร เพื่อต่อยอดไปสู่การขยายการค้าและการลงทุนของไทยและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคอาเซียน ณ EXIM BANK สํานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

X

Right Click

No right click