October 02, 2022

เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดันอุตฯ แฟชั่นไทยสู่ประตูการค้าโลก

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ DIPROM

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการเยียวยาโควิด-19

X

Right Click

No right click