January 24, 2020

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำ ปตท. ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำ ปตท. ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำ ปตท. ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำ ปตท. ในช่วงที่ราคาน้ำมันมีความผันผวน

X

Right Click

No right click