January 30, 2023

นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับ คุณมงคล จุลทัศน์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และรศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสัมมนา ให้ความรู้ในหัวข้อ ยกระดับธุรกิจครอบครัวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านตลาดทุน ให้กับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ สมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าการเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องทำในการเข้าตลาดทุน และเส้นทางสู้ตลาดหลักทรัพย์และประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเร็วๆนี้

นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับ คุณตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา ให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไงให้รอด ทำไงให้ปัง ด้วยตลาดทุน” NEXT GEN Family Business ให้กับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ สมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าการเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องทำในการเข้าตลาดทุน และเส้นทางสู้ตลาดหลักทรัพย์และประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเร็วๆนี้

คุณประกิต ประสิทธิ์ศุภผล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (PCE Group) ให้การต้อนรับ คุณพิรุณรัชต์ สาคุณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทีมงาน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการพร้อมพูดคุยด้านหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเร็วๆนี้

NSI นำสินประกันภัย ปลื้ม! ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

X

Right Click

No right click