January 16, 2021

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAM ให้การต้อนรับ นางสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอระยอง จังหวัดระยอง ในโอกาสร่วมงานพิธีเปิด “โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน”  

โดยมี  นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน BAM  ร่วมพิธีส่งมอบอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมี นายทวีป แสงกระจ่าง  นายก อบต.ตะพง พร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรพอเพียง ม.12 ร่วมรับมอบ  โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการ CSV ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับประชาชนที่สนใจได้ศึกษา

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  รับมอบโล่เกียรติคุณ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสที่ BAM มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM พร้อมพนักงาน มอบเงินช่วยเหลือจำนวนเงิน 100, 000  บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากโรงเรียนประสบอัคคีภัยอาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง ณ BAM  สำนักงานขอนแก่น

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม BAM จำนวน 1,000 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 โดยมี นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง BAM และ สื่อมวลชน ในงาน BAM Invitation ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

Page 1 of 2