October 03, 2023

ทีทีบี จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น 18

June 22, 2023 677

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล สู่ความยั่งยืน

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เปิดอบรมหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb” รุ่นที่ 18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ Digital LEAN เสริมแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยองค์ความรู้จากพันธมิตรชั้นนำ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ครบครัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถก้าวผ่านความท้าทายของจากการดิสรัปชันไปสู่ความยั่งยืนได้

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ในยุคดิสรัปชันได้ส่งผลกระทบไปในทุกวงการ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ การบริหารลดต้นทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะเมื่อมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา จะส่งผลให้ต้นทุนในการแข่งขันทั้งระบบต่ำลง หากยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิม จะไม่มีความสามารถในการแข่งขันได้เพียงพอ 

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จากกระแสการเปลี่ยนผ่านเครื่องยนต์สันดาป ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ EV) ซึ่งกำลังมาแรงในขณะนี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังเข้าสู่การดิสรัปชันทั้งรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงวิธีการทำตลาดนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

หลักสูตร “LEAN for Sustainable Growth by ttb” รุ่นที่ 18 จึงได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2565 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์รวมกันถึง 1.88 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนในการส่งออก 56% ของการผลิตทั้งหมด กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ลำดับ 10 ของโลก มีมูลค่าส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรวมกันถึง 9 แสนล้านบาท และมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 750,000 คน ดังนั้นหากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ได้ตระหนักและปรับตัวจนสามารถลดต้นทุนได้แล้ว  ก็จะทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปได้

ด้าน นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีประสบความสำเร็จ ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ภายใต้โครงการ “finbiz by ttb” ซึ่งถือเป็น Hub แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น 18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในรุ่นนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมกว่า 50 บริษัท มีทั้งบริษัทที่เป็นลูกค้าและไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ปรับให้เข้ากับความท้าทายของโลกปัจจุบัน ภายใต้ 3 แนวคิดที่สำคัญ ได้แก่

  1. แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กร และทั้งซัพพลายเชน
  2. แนวคิดการเร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อแนะนำแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงการปรับตัวตามโลกเทคโนโลยีให้ทัน พร้อมวิธีสร้างองค์กรแบบ Agile เพื่อปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งทางโครงการมีการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนนี้ ร่วมกับ ttb spark ทีมดิจิทัลของธนาคาร มาช่วยเสริมทัพองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  3. แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน(ESG : Environmental, Social, and Corporate Governance) สร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถี ESG รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

องค์ความรู้ที่มีคุณภาพดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ได้จริง ผ่านการเรียนรู้รูปแบบเวิร์คช็อป และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท, อาปิโก ไฮเทค, เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย),  เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย), วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย), จี.พี.อะไหล่, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสถาบันยานยนต์

การจัดหลักสูตรอบรมของ ทีทีบี ในปีนี้ หวังให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปเป็นเครื่องมือในการปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

X

Right Click

No right click