August 18, 2022

ปัจจุบันเมื่อพูดถึงฐานการผลิตฮาร์ดแวร์ ใครๆ ก็ต้องนึกถึงประเทศจีน แต่ถ้าพูดถึงเจ้าแห่งซอฟต์แวร์หละ? หลายคนคงตอบได้ไม่ยากว่าคืออินเดีย

X

Right Click

No right click