September 27, 2022

 

 

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเสวนาและเปิดตัวตึก KLOUD by KBank พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ สุดล้ำ ใจกลางสยามสแควร์ ที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิด Create YOURniverse” ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้   ดึงพลังเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

X

Right Click

No right click