CPAC Construction Solution โดยนายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ให้การต้อนรับนายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ประธานบริษัท ทีอาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อาร์โต จำกัด เยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง Toyota New MKT Complex Center ณ TOYOTA Driving Experience Park

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าพัฒนาโครงการ Sensor for All ปีที่ 3

หลังจากที่เราได้เริ่มนำเอายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแบบแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เป็นระยะเวลาร่วมหนึ่งปี ถือเป็นระยะเวลาที่ทุกภาคส่วนต่างพยายามสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม

Page 1 of 2
X

Right Click

No right click