September 24, 2021

อลิอันซ์ อยุธยา ขับเคลื่อนการเติบโตครั้งใหม่ด้วยเสาหลักกลยุทธ์ Strategy 2025

September 06, 2021 89

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัวผู้บริหารคนใหม่ มร.โทมัส วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

พร้อมมอบความคุ้มครองให้คนไทยอย่างต่อเนื่อง ยึดจุดแข็งด้วยการทำงานแบบมืออาชีพขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตในปี 2564 อย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าเรายังคงต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 โดยทางบริษัทได้ให้การดูแลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ความคุ้มครองลูกค้าผู้ถือกรรมธรรม์ที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ปรับการบริการมาเป็นรูปแบบออนไลน์ให้ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมเครื่องมือดิจิทัลให้กับตัวแทนฝ่ายขายเพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ต้องรักษาระยะห่างไม่ได้พบปะลูกค้า และยังออกนโยบายให้พนักงานกว่า 90% Work From Home เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย

อย่างไรก็ตามแม้ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทก็ยังสามารถทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ เป็นผลจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ มีพอร์ตผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยในแง่ของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรายปี (ANP) ทุกช่องทางยังคงสร้างผลงานได้อย่างดี ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ เพิ่มสูงถึง 32 เปอร์เซ็นต์ และในแง่ของการบริการลูกค้ามีสัดส่วนเบี้ยสุขภาพขยับขึ้นมาสูงสุด แบรนด์ อลิอันซ์ อยุธยา ยังเป็นบริษัทประกันที่ลูกค้าชื่นชอบและมีความรักด้วยคะแนน NPS (Net Promoter Score) ที่อยู่ในอันดับ 1 และสัดส่วนการใช้งาน AZD ที่สูงถึง 97% พิสูจน์ให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทซึ่งพร้อมจะก้าวสู่ธุรกิจโลกดิจิทัล

สำหรับปี 2564 ธุรกิจประกันชีวิตยังมีความท้าทายอยู่มากนอกเหนือจากเรื่องโควิด-19 แล้ว ยังมีปัจจัยจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่ ความผันผวนในตลาดทุน ทำให้บริษัทฯ ต้องวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยมองภาพในระยะยาวมากขึ้น โดยมีกลยุทธ์ Strategy 2025 ที่ทุกส่วนในองค์กรจะต้องร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 เสาหลักสำคัญ ได้แก่

1. Growth - สร้างการเติบโตในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย โดยช่องทางตัวแทนมีการนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จไปใช้พัฒนาตัวแทนกลุ่มอื่นๆ ส่วนช่องทางจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าทางธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายผ่านธนาคาร ช่องทางประกันกลุ่ม และช่องทางการขายทางโทรศัพท์ ซึ่งทุกช่องทาง จะเน้นไปที่การเพิ่มสัดส่วนธุรกิจคุ้มครอง และมองหาโอกาสในการเพิ่มผลกำไรจากฐานลูกค้าเดิม และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

2. Product - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นทั้งการรักษาตำแหน่งผู้นำในการขายประกันคุ้มครองสุขภาพ ในขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจประกันเพื่อการลงทุนและออมทรัพย์ด้วย

3. Operating Profit - การสร้างผลกำไรจากการดำเนินงาน โดยเน้นสร้างผลกำไรในระยะยาว ผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน ทั้งของฝ่ายขายและระบบหลังบ้าน

4. People - การสร้างองค์กรมาตรฐานระดับโลก พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่พร้อมต่อการเติบโต เพื่อสร้างให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต

กลุ่มอลิอันซ์ ได้ตั้งเป้าหมายให้ปี 2567 เป็นปีที่จะยกระดับธุรกิจในเครือให้มีมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันทั่วโลก จึงมุ่งสร้างพื้นฐานให้มั่นคงพร้อมที่จะเติบโตตั้งแต่วันนี้ ประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตธุรกิจอีกมากด้วยการสนับสนุนที่เป็นมืออาชีพจากทุกฝ่ายในองค์กร เชื่อว่าสามารถขับเคลื่อนอลิอันซ์ อยุธยา ไปสู่การดำเนินธุรกิจในอีกระดับที่ตั้งเป้าไว้ได้อย่างแน่นอน

Related items

X

Right Click

No right click