December 06, 2023

NT คว้า 3 ISO การันตีมาตรฐานสากลบริการ National Single Window (NSW)

September 06, 2023 189

NT ปลื้มเปิดบริการ National Single Window (NSW) 6 เดือน ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO หลัก 27001 / 27701 / 22301 

ยกระดับความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ-ภาคธุรกิจ สะดวกรวดเร็วแบบวันสต็อปเซอร์วิส คล่องตัว พร้อมตอบโจทย์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  (NT) เปิดเผยว่าหลังจาก NT รับช่วงการให้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ National Single Window (NSW) ต่อจากกรมศุลกากรตั้งแต่ปี 2564 และได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา  บริษัทได้มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพบริการ NSW ในหลายมิติโดยเฉพาะด้านมาตรฐานการให้บริการที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระดับสูงให้กับผู้ใช้บริการ  ล่าสุด NT ได้บรรลุเป้าหมายการยกระดับบริการ NSW  เป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยผ่านการประเมินและรับการรับรองการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 (Business Continuity Management) มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System)  และ มาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI

การได้รับมาตรฐานสากล ISO ครอบคลุมทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าว ได้สร้างความเชื่อมั่นที่สำคัญอีกระดับให้กับระบบ NSW  ในการให้บริการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ  โดยนอกจากบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายแล้ว  ผู้ใช้บริการ NSW ยังสามารถมั่นใจได้ในความมีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานของระบบ 

NT มีเป้าหมายพัฒนาระบบ NSW ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ one stop service ของประเทศที่ได้มาตรฐาน  รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศและธุรกรรมอื่นๆ ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเชื่อมั่นว่าศักยภาพ NSW ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างครบวงจร เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกสภาวการณ์ และพร้อมรองรับการขยายตัวของภาพรวมเศรษฐกิจในอนาคต  

ทั้งนี้ NT ได้พัฒนาบริการระบบ NSW ใหม่ทดแทนระบบเดิมของกรมศุลกากรในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการขยายขอบเขตการบริการระบบ NSW อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร และกรมศุลกากร  เปิดให้บริการรับส่งเอกสารใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Phytosanitary Certificate : e-Phyto) กับประเทศในอาเซียนผ่าน ASEAN Single Window เช่น อินโดนีเซีย และประเทศภูมิภาคอื่น ๆ โดยผ่าน e-Phyto Hub  อีกทั้งสามารถให้บริการธุรกรรม (Transaction) ที่เกี่ยวข้องกับนำเข้า - ส่งออกได้มากกว่า 10 ล้าน ครั้งต่อเดือน   และมีผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ NSW Service Provider (NSP) ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 6 ราย ได้แก่ บจก.ทิฟฟ่า อีดีไอ  บมจ.อี-คัสตอม เซอร์วิส  บจก.เค-ซอฟท์แวร์  บจก.คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม บจก.ไทยเทรดเน็ท และ บจก.อีดีไอ สยาม 

X

Right Click

No right click